Kategorier
2019

Mediernes Fremtid 2019

Hvad går det her ud på?

Af Lars K Jensen og Aske Kammer,
redaktører på Mediernes Fremtid

Som så meget andet udsprang det af en udveksling på Twitter. Et link til en amerikansk undersøgelse var blevet delt 11. december 2017, og inden længe gik diskussionen. Den handlede dog ikke om undersøgelsen, men derimod om, hvordan fremtiden for medierne. Og vi blev hurtigt enige om, at ”næste år gør vi det!”: 

Det. Der var og er nemlig mange gode forudsigelser rundt omkring på the interwebs, men de er spredte og nogle gange idiosynkratiske. Vi manglede ét samlet sted, hvor vi kunne gå hen for at blive klogere på, hvad vi kunne forvente os. Det var det, vi skulle have – men overført til danske forhold og med danske stemmer. For det, der sker i det store udland, kan ikke uden videre overføres til Danmark. Dertil er strukturer, kulturer og økonomier for forskellige. Så vi tog selv initiativet. Resultatet er dette site.

Velkommen til Mediernes Fremtid.

Det er en ren tilståelsessag: Idéen er tyvstjålent fra det amerikanske Nieman Lab, som hvert år siden i hvert fald 2010 har spurgt de klogeste hoveder, hvad det kommende år har i vente. Vi har overført det til danske forhold og spurgt en række personer i, omkring eller med interesse for den danske mediebranche om, hvad der kommer til at ske i 2019.

Hvilken tendens bliver vigtig at holde øje med? Hvad tror du, der kommer til at ske? Hvad kommer til at forandre sig? Hvad kommer ikke til at forandre sig, selvom alle tror det? Hvad kan vi forvente os? Og hvordan ser mediernes landkort ud, når vi i december 2019 kigger tilbage og gør status?

Hvem skriver?

Skribenterne, vi har inviteret, er en broget flok af praktikere og analytikere, af ledere og folk “på gulvet”, af folk inden for og uden for ”de gamle medier” (og medierne i det hele taget). Fælles for dem er dog, at de (på hver deres måde) har dyb indsigt i medierne og de forandringer, der sker i disse år. Vi har helt sikkert forbigået nogle, som ellers ville have været oplagte at inkludere i projektet; det skyldes ikke ond vilje men forglemmelse, og de får en invitation til næste år.

Udførelsen er håndholdt. Det er et eksperiment. Vi har givet skribenterne frie hænder til selv at vælge emne og til at skrive med deres egen stemme, og den redaktionelle indgriben har været ganske begrænset (korrektur +/-).

Der er ingen penge involveret, hverken for os eller for skribenterne, som generøst har givet egen tid og indsigt (TAK!). Der er ikke nogen, der tjener på det. Men vort håb er, at vi alle bliver en smule klogere; at indlæggene kan give anledning til eftertanke eller til handling; at debatten om mediernes fremtid fremover føres på et lidt mere informere grundlag; og at medierne i morgen har det bedre end i dag, men dog værre end i overmorgen.

Vi håber, I alle vil tage godt imod projektet Mediernes Fremtid, og at det kan animere til diskussion om den fremtid for medierne, som vi jo alle er med til at forme. God læselyst.

Læs artiklerne »

 

Redaktører:
Lars K. Jensen og Aske Kammer
@larskjensen / @askekammer

 Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.