Kategorier
2020

Den konstruktive og inddragende journalistik

Af Gerd Maria May
Grundlægger af Room of Solutions


Hold dig opdateret på Mediernes Fremtid:
2020 handler om kernen i journalistikken. Vi skal finde ud af, hvordan vi laver journalistik, modtagerne ikke vil leve uden. Skal det lykkes, skal journalistikken tage afsæt i og udvikles i tæt samspil med det fællesskab, den skal gøre en forskel i. Den skal inspirere, være nuanceret og skabe tillid.

Vinduerne er tomme og der er mørkt inde bag skiltet med “Ophørsudsalg”. I gågaden i Middelfart kan man i august 2019 tælle ti lukkede butikker. Men det skal ikke blive til 11, lyder det fra lokalredaktøren på Fyens Stiftstidende i havnebyen.

Traditionelt ville historien være havnet i avisen under rubrikken; “Butiksdød i gågaden”. Men i stedet for blot at fortælle den deprimerende historie, inviterer mediet sammen med kommunen til møde i Løsningernes Rum med det klare mål at finde frem til løsninger, der kan hjælpe med at få gang i det lokale handelsliv.

Inviterer borgerne ind i udviklingen

Sammen med redaktionen i Middelfart har jeg det seneste år arbejdet med at lave journalistik, det tager afsæt i, hvad borgerne i Middelfart har brug for. Vi har lavet spørgeskemaundersøgelser og fokusgrupper, inden vi fandt frem til lokalmediets rolle. Herfra har vi konceptudviklet på formater, der kunne invitere borgerne i Middelfart ind i udviklingen af journalistikken på en lang række måder.

Koncepter som Serveretten, 10:10 og Løsningernes Rum er blevet almindelige ord blandt abonnenterne i den fynske havneby. Det er alt sammen journalistiske formater, der konstruktivt tager afsæt i et (for målgruppen) relevant og aktuelt problem og herefter inddrager borgerne i, hvordan det kan løses. Og det er blevet taget godt imod.

Læsertilfredsheden er steget markant, der er udviklet annonceformater, der hiver nye penge hjem, og så er abonnementsudviklingen på vej i den rigtige retning efter omstillingen.

Jeg er overbevist om, at medieudviklingen i 2020 i stigende grad vil fokusere på den type medieudvikling. Der er brug for det, og der er eksempler til efterfølgelse.

Mens butikslokalerne er tomme, stille og mørke, er der proppet med snak, gå-på-mod og engagerede mennesker, da lokalredaktøren sætter gå-hjem-mødet i gang i Middelfart. Fokus er på lokale løsningerne, og der går ikke længe, før det begynder at vælte ind med idéer.

Avisen efterlyser de følgende dage flere løsningsforslag blandt de læsere, der ikke ville eller kunne deltage i aftenens møde, og det bliver til et helt katalog med erfaringer, påfund og ønsker fra indbyggerne i den fynske by.

De journalistiske værdier FINT

Dækningen af emnet “Butiksdød i gågaden” er et eksempel på journalistik, der er lavet ud fra mine journalistiske værdier: “FINT”.

FINT står for

  • Fællesskab
  • Inspiration
  • Nuancer
  • Tillid

Dækningen tager afsæt i et problem i lokalområdet, der er stor opmærksomhed omkring. Den inddrager dem, der er påvirket af og interesseret i emnet.

Ved at efterspørge idéer, invitere til møde og samarbejde med de involverede bliver fællesskabet inddraget og involveret i journalistikken.

Ved at researche på, hvad der er gjort andre steder i lignende situationer og trække idéer frem, inspirerer dækningen til løsningsmuligheder.

Gennem en grundig research trækker journalistikken flere nuancer frem i forhold til både årsagen til problemet og de løsningsforslag, der kommer frem.

Og endelig skaber journalisten tillid til både fremtiden og hinanden i lokalområdet ved at samarbejde om et fælles problem på en åben og gennemsigtig måde.

Løser aktuelle problemer

Definerer mediet en god historie ud fra FINT, bliver journalistikken relevant i den målgruppe, journalisten arbejder med. Mediet hjælper med at løse de problemer, der bliver opfattet som aktuelle og vigtige og er herigennem relevant i et meningsgivende fællesskab.

Gennem det seneste årti er abonnenterne og annoncekronerne sevet væk fra mange publicistiske medier. For at vinde interessen og klikkene tilbage er opmærksomheden i stigende grad blevet vendt hen mod de historier, der kunne kaste klik af sig – og dermed annoncekroner.

Ethvert redaktionslokale med respekt for sig selv har en skærm hængende med tal, der viser, hvilke historier der bliver klikket mest på. Det har betydet, at journalistikken i stigende grad er blevet rettet mod at skulle skaffe klik. Diskussionen om, hvordan journalistikken giver mest mening for modtagerne, er mange gange blevet skubbet i baggrunden til fordel for fokus på, hvad der bliver mest læst.

Heldigvis er vi i mediebranchen gennem de seneste år blevet mere og mere opmærksomme på, at klik alene ikke er nok. Klik eller læsertal vil altid være et afgørende parameter, eftersom journalistikken selvfølgelig ikke er noget værd for nogen, hvis den ikke bliver opdaget. Men den målemetode kan ikke stå alene.

Konstruktiv og inddragende journalistik vinder frem

Fyens Stiftstidende er langt fra det eneste medie, der arbejder med at udvikle journalistikken i en mere inddragende og konstruktiv retning. Medier så forskellige som The Wall Street Journal, The Guardian, Der Spiegel, Information, Politiken og små medier som Fyens Stiftstidendes middelfartredaktion, Zetland, Kraureporter i Tyskland og De Correspondent i Holland for blot at nævne nogle få, er i fuld gang med at rykke journalistikken i den konstruktive og inddragende retning.

Skal journalistikken opleves som noget, man ikke kan leve uden, kræver det, at afsættet for den gode historie bliver taget blandt dem, den drejer sig om, og ikke blot i redaktionslokalet. Den skal inspirere til bedre løsninger på aktuelle, relevante problemer, skabe nuancerede debatter og ikke mindst være til at stole på. Arbejder mediet kun mod at rapportere, hvad der foregår, risikerer det at blive overflødigt. Det er bearbejdningen af hvad der foregår i tæt samarbejde med og forståelse for dem, journalistikken skal betyde noget for, der er fremtiden for journalistikken.

FINT er et bud på, hvordan man som journalist og som medie kan ændre, hvordan man idé-udvikler, konceptudvikler og dermed forretningsudvikler. Fokus er på, hvordan journalisten gennem en konstant inddragelse af modtagerne kan tilrette sit koncept eller sin historie, så den kommer til at give mening for dem, hun laver den til.

Journalisten skal ændre opfattelse

At arbejde på den måde kræver, at journalisten ændrer opfattelse af, hvad der er ens rolle. Billedet af journalisten som en, der beskriver, hvad der foregår uden at påvirke noget, er forældet.

Journalistens rolle har hidtil primært været at beskrive så objektivt som muligt, hvad der foregår. At undersøge, hvad der foregår, afsløre urimeligheder og præsentere dem for publikum er stadig en helt afgørende del af journalistens rolle. Men det er ikke længere nok.

Som journalist i 2020 skal man også kunne undervise, facilitere debatter, samle folk omkring sig, coache og ikke mindst skabe relevante relationer.

Det gode er, at denne tilgang til journalistikken som udgangspunkt ikke kræver store nye kompetencer. Men det kræver et nyt mindset. At arbejde med formater som Serveretten, Løsningernes Rum og Læserredaktionsmøder kræver ikke store investeringer i nyt udstyr eller nye faggrupper ansat på redaktionerne. Det kræver en ny definition af den gode historie og af journalistens rolle. 

Skal medierne stå på den anden side af 2020 og se tilbage på et succesfuldt år, kræver det, at de tager fat på, hvilken rolle, de vil spille i de fællesskaber, hvor deres målgrupper hører til. Med FINT kan den konstruktive og inddragende tilgang til journalistikken skabe en rolle for mediet, der fører til, at målgruppen ikke vil leve uden.

I Middelfart blev et konkret udkomme af avisens indblanding i de mange tomme butikslokaler i midtbyen blandt andet en ny fond med en million kroner, der har som formål at hjælpe nye erhvervsdrivende i gang bag butiksfacaderne i den fynske handelsby.

Men det blev også en oplevelse af, at man står sammen i lokalområdet og fik en øget tillid til, at man vil hjælpe hinanden, når der er brug for det. Samtidig giver dækningen af emnet en række nye nuancer på, hvad der står i vejen for succesen for det lokale handelsliv.

Og det er journalistik, man ikke vil leve uden.

« Se de andre artikler om medieåret 2020